Carolien Hermans

Carolien Hermans studeerde cum laude af in orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en volgde de master DAS Choreografie in Amsterdam. Ze werkte een aantal jaren in het veld als performer en choreografe en legde zich vervolgens toe op het onderwijs op het Conservatorium van Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

Op het CvA geeft Carolien les aan de opleiding Docent muziek. Samen met Adri Schreuder ontwikkelde ze de master Musical Leadership, een master die inclusie en participatie als uitgangspunt neemt voor het gezamenlijk muziek maken (ook wel musicking genoemd (Christopher Small, 1998)).

In 2022 promoveerde Carolien Hermans aan de Academy for Creative and Performing Arts van de Universiteit van Leiden op een artistiek onderzoek naar belichaamde zingevingsprocessen in improvisatie en spel. Het enactivisme, fenomenologie en het poststructuralisme vormen de theoretische pijlers van haar onderzoek. 

Carolien Hermans schrijft en publiceert met grote regelmaat, in een uitlopend spectrum dat varieert van boeken, essays tot academische publicaties.

Carolien richt zich in haar onderzoek op het thema Muzikale leerculturen. Lees hier meer over het onderzoeksthema.

Eerdere publicaties

Hermans, C. (2018). ‘Let’s dance: participatory sense-making in an 8-year-old boy with autism.’ Journal of Dance Education, 00, 1-11. DOI: 10.1080/15290824.2018.1422254

Hermans, C. (2018). ‘Joint action and joint attention: dance improvisation and children’s physical play as participatory sense- making activities.’ Choreographic Practices, 9(2), 311-332. DOI: 10.1386/chor.9.2.187_2.

Lamers, V., Hermans, C., & Bremmer, M. (2018). De Multi-Modale Muziekbubbel: Muzieklessen in het Speciaal Onderwijs aan Kinderen met een Ernstige Beperking. Amsterdam: AHK, Lectoraat Kunsteducatie.

Hermans, C. (2019). ‘Becoming Animal: Childrens’ Physical play and Dance improvisation as Transformative Activities that Generate Novel Meanings.’ Journal of Dance & Somatic Practices, 11(2), 157-175. DOI: https://doi.org/10.1386/jdsp_00003_1

Hermans, C. (2020). ‘Of the animal body: transforming the notion of disability through different readings of touch, prosthetic devices, and contact improvisation.’ In: M. Sarco-Thomas (Ed.), Thinking Touch in Partnering and Contact Improvisation: Philosophy, Pedagogy, Practice, (pp. 221-240). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Bremmer, M., Hermans, C., & Lamers, V. (2020). ‘The charmed dyad: Multimodal music lessons for pupils with severe or multiple disabilities.’ Research Studies in Music Education, https://doi.org/10.1177/1321103X20974802

Hermans, C. (2021). ‘A Sense of Balancing: Moving In-Between the Vertical and Horizontal Plane.’ Platform: Journal of Theatre and Performing Arts, 15(1), 144-153.

Hermans, C. (2021). ‘To Touch and to Be Touched: Interconnectedness and Participatory Sense-making in Play and Dance Improvisation.’ Journal of Dance Education. DOI: https://doi.org/10.1080/15290824.2020.1836647

Hermans, C. (2022). ‘Oceanic Feeling: Towards a Fluid Philosophy of Moving Bodies.’ Journal of Dance & Somatic Practices, 13(1-2), 133-143. https://doi.org/10.1386/jdsp_00042_1

Hermans, C. (2022). ‘Between Scribbling and Writing: The Line that is on its way.’ Drawing: Research, Theory, Practice, 7(1), 39-58. https://doi.org/10.1386/drtp_00078_1

Hermans, C. (2022). Participatory Sense-making in Physical Play and Dance Improvisation: Drawing Meaningful Connections Between Self, Others and World. Doctoral thesis. ACPA, Leiden University

Hermans, C. (2023). ‘Let’s play: re-enactment of affective traces through dance improvisation’. Capacious: Journal for Emerging Affect Inquiry, 3(1), https://doi.org/10.22387/CAP2022.73

Hermans, C. (2023). Pedagogiek van het onderweg zijn: een verzameling essays over het pedagogisch milieu, het dialogisch proces en het onderwijs als tussenruimte. Antwerpen: Garant Uitgeverij.

Hermans, C. (2023). ‘Gadeslaan, ter plaatse trappelen en aandachtige betrokkenheid: pedagogische vertrekpunten voor de beginnende docent.’ School- en Klaspraktijk, 63(4), 34-39.

Hermans, C. (2024). ‘The storyline approach as a didactic tool to promote efficacy beliefs of (student) teachers in creative music activities with young children.’ Research Studies in Music Education. Currently under review.

Hermans, C. (2024). ‘Tussenstrook: geen land en nog geen zee.’ To be published in Cultuur+Educatie, editors Thomas De Baets (BE) & Peter De Graeve (BE).

Delen