Veelgestelde vragen: toelating

Wat zijn de toelatingseisen voor de vooropleiding?
Voor deze toelatingseisen moet je de eisen aanhouden voor de bacheloropleiding. De eisen zijn te vinden bij het betreffende hoofdvak op deze site. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de wens dat je de vooropleiding wilt gaan doen.

Voor zang en slagwerk jazz moet een opname (tape of cd) worden ingestuurd voor de voorselectie, wat moet hier op staan?
Minimaal drie verschillende stukken, zie voor de specifieke eisen bij het betreffende hoofdvak op deze site. Voor kandidaten slagwerk en gitaar jazz geldt dit alleen als zij niet in Nederland wonen.

Voor compositie klassiek en jazz wordt een voorselectie gehouden d.m.v. werk en een opname; hoeveel arrangementen moet ik inleveren?
Je moet minimaal drie verschillende arrangementen inleveren voor de voorselectie.

Ik heb al aan een ander conservatorium gestudeerd, moet ik dan alsnog de theorietest doen?
Studenten die aan een ander conservatorium hebben gestudeerd en daar hun bachelordiploma hebben behaald of hun gehele theorieprogramma hebben afgerond, dienen een theorietest af te leggen, waarin de onderdelen gehoortraining, harmonie en analyse zijn opgenomen. De kandidaten voor de masteropleiding zijn vrijgesteld van de test. Mocht de kandidaat voor de masteropleiding uiteindelijk in de bacheloropleiding geplaatst worden, dan dient alsnog een theorietest te worden afgelegd.

Ik heb geen eigen begeleiding, wie begeleidt mij dan tijdens het toelatingsexamen?  
Klassieke kandidaten krijgen een begeleider (correpetitor) aangewezen. Op de dag van je toelatingsexamen krijg je de mogelijkheid om met hem/haar je stukken door te nemen. Het is mogelijk tegen betaling enkele dagen voor je toelatingsexamen met deze begeleider te repeteren.
Voor jazzkandidaten is op de dag van het toelatingsexamen een trio (piano, bas en drums) aanwezig. Je krijgt voor je toelatingsexamen 20 à 30 minuten de tijd om te repeteren.
Popkandidaten dienen altijd hun eigen begeleidingsband mee te brengen dan wel zichzelf te begeleiden.

Wanneer hoor ik de uitslag van het toelatingsexamen?
Klassieke kandidaten: meteen na het praktijkexamen wordt de uitslag medegedeeld, dit kan zijn: afgewezen of toelaatbaar. (zie volgende vraag)  
Jazzkandidaten: meteen na het praktijkexamen wordt de uitslag medegedeeld, dit kan zijn: afgewezen, toelaatbaar of toegelaten. In het laatste geval wordt er dan wel van uitgegaan dat je de theorietest met goed gevolg hebt afgesloten. Mocht je om een bepaalde reden niet bij het theorie-examen aanwezig zijn geweest, maar je hebt inmiddels al wel praktijkexamen gedaan, dan volgt het definitieve antwoord na het theorie-examen.

Wat betekent 'toelaatbaar'?
Toelaatbaar betekent dat je voor je theorie- en praktijkexamen geslaagd bent en door de toelatingscommissie toelaatbaar wordt geacht om aan het CvA te studeren. Of je definitief wordt toegelaten, is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsten bij jouw hoofdvak. De directie beslist in de tweede helft van juni hoeveel nieuwe studenten er per hoofdvak toegelaten kunnen worden en vervolgens welke studenten er definitief worden toegelaten. De uitslag wordt je dan schriftelijk medegedeeld.

Is er voor elk vak een wachtlijst?
Wachtlijsten ontstaan als er bij een hoofdvak meer studenten toelaatbaar zijn dan beschikbare studieplaatsen. Op het moment is het niet mogelijk te zeggen bij welke hoofdvakken dit het geval is.

Ik heb opgegeven dat ik met eigen begeleiding kom, maar wil toch graag gebruik maken van conservatoriumbegeleiding, kan dat?
Ja. De consequentie is dat het toelatingsexamen op een andere datum zal plaatsvinden. Deze datum kan later of eerder zijn.

Als ik een voorkeursdocent opgeef, kan ik er dan van uitgaan dat ik bij deze docent geplaatst word?
In principe wordt je keus gehonoreerd. Als de desbetreffende docent geen plek meer heeft, word je bij een andere docent ingedeeld.

Wie komen er in aanmerking voor de vooropleiding?
Kandidaten die nog niet het vereiste niveau hebben, maar wel binnen één, maximaal twee jaar dit niveau kunnen behalen. Of kandidaten die wel het niveau hebben maar nog op de middelbare school zitten.

Delen