Veelgestelde vragen: aanmelding

Tot wanneer kan ik mij inschrijven?
Voor alle studierichtingen moet het inschrijfformulier met de overige benodigde formulieren ingeleverd zijn bij het studiesecretariaat voor de deadline die geldt voor de betreffende studierichting. Klik hier voor de deadlines.

Kan ik mij ook voor twee instrumenten inschrijven?
Ja. Je moet wel voor beide instrumenten een praktijktoelatingsexamen doen.

Ik kom uit het buitenland en spreek geen Nederlands, kan ik mij dan toch aanmelden?
De lessen aan het Conservatorium van Amsterdam worden in het Nederlands of Engels gegeven. Daarom moet elke student aan het CvA zowel passief als actief de Nederlandse of de Engelse taal beheersen. Studenten die geen Engels (of Nederlands) spreken, kunnen niet worden toegelaten tot het Conservatorium van Amsterdam.

Kandidaten uit niet-Engelstalige landen buiten de EU dienen een IELTS- of TOEFL-certificaat met een voldoende score te overleggen. De minimumscores worden  genoemd onder Toelating en Aanmelding, algemeen. Het TOEFL- of IELTS-diploma dient samen met de aanmeldingspapieren voor het toelatingsexamen te worden ingestuurd. Bij het ontbreken van het certificaat of bij een onvoldoende score kan de kandidaat niet worden ingeschreven als student.

Kandidaten uit niet-Engelstalige EU-landen kunnen worden uitgezonderd van de IELTS- en TOEFL-eis mits Engels als examenvak in het voortgezet onderwijs met een voldoende werd afgesloten. Bewijs hiervan dient bij de aanmeldingspapieren te worden gevoegd. De overige kandidaten uit niet-Engelstalige EU-landen dienen een IELTS- of TOEFL-certificaat te overleggen. Meer informatie
Informatie over de TOEFL- of IELTS-test: www.toefl.org of www.ielts.org.

Zijn er deeltijdstudies aan het conservatorium?
Nee, er zijn geen deeltijdstudies aan het conservatorium.

Kan ik ook mij ook aanmelden met een opname? Zo ja, hoe gaat dat dan?
Aanmelding met een opname is in principe niet mogelijk. Voor slechts enkele instrumenten wordt hierbij voor niet-EU studenten een uitzondering gemaakt. Zie hiervoor de informatie onder het betreffende hoofdvak of neem contact op met het studiesecretariaat. 

Delen