Ritmes

Noteer de volgende ritmes. Je hoort elk ritme 4x, steeds met 1 maat aftellen vooraf.

Delen