Naar inhoud
 ingangbuiten.jpg
 

Data toelatings-examens

 

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz

Toelatingsexamens

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingen van het Conservatorium van Amsterdam. 

Bereid je goed voor op de toelatingsexamens, herkansingen zijn niet mogelijk.

Let op: de opzet van de toelatingen Klassiek en Oude muziek is gewijzigd

Klassieke/Oude muziek

De toelating van de afdeling klassiek vindt geheel online plaats en bestaat uit drie ronden:

  1. Video-opname
  2. Gesprek
  3. Theorietest (niet van toepassing op masterkandidaten)

Kandidaten wier opnameniveau in de eerste ronde aan de toelatingseisen voldoet, gaan door naar de tweede ronde. Alleen toelaatbare kandidaten uit de tweede ronde doen een theorietoelatingsexamen.

Video-opnamen (in te sturen voor 1 februari 2022)
Hierin wordt de aanleg en geschiktheid voor het hoofdvak getoetst. De kandidaat speelt een programma van ± 20 minuten. Kandidaten wordt gevraagd weblinks naar video-opnamen, geüpload op YouTube en Vimeo, in te sturen. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld; kijk in onderstaande tabel bij het hoofdvak van je keuze. 

Zorg ervoor dat je video’s vanuit statisch perspectief zijn opgenomen, je handen en je gezicht laten zien en dat elk werk of opus in een afzonderlijke video’s is opgenomen. Het insturen van bewerkte video-opnamen is niet toegestaan. 

De weblinks naar de video-opnamen kun je in het aanmeldingsformulier invullen. De deadline voor het invullen van het aanmeldingsformulier en insturen van de weblinks is 1 februari 2022.

Afhankelijk van het resultaat van de eerste ronde kun je gevraagd worden aanvullende video-opnamen in te sturen. Dit wordt in de e-mail met de uitnodiging voor het gesprek vermeld.

Gesprek (21 maart - 1 april 2022)
Je wordt uitgenodigd voor een videobelgesprek met de toelatingscommissie via Zoom. Dit gesprek geeft jou en de vakgroep de kans elkaar te ontmoeten en relevante zaken te bespreken.

Theorietoelatingsexamen (21 maart - 1 april 2022)
Het theorietoelatingsexamen wordt online afgenomen. Meer informatie wordt zo spoedig mogelijk hier bekendgemaakt. Hoewel het format van de theorietoelating op een aantal punten enigszins zal afwijken van het pre-coronaformat, adviseren we toch het bestaande online oefenmateriaal te gebruiken ter voorbereiding op het examen. 
Alleen toelaatbare kandidaten voor de vooropleiding en de bachelorstudie doen het thoerietoelatingsexamen.
 Masterkandidaten hoeven geen theorietoelatingsexamen te doen.

Tenslotte
Het aanmeldingsformulier vind je hier; de deadline om je aan te melden is 1 februari 2022. Nadat wij je aanmelding hebben verwerkt, ontvang je aanvullende informatie over het aanmeldingsproces.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via cva-studadmin@ahk.nl.

Jazz

Voor alle vakgroepen geldt:

Kandidaten uit het buitenland, zowel EU als non-EU

  • pre-selectie d.m.v. (een link naar) een opname in het aanmeldformulier
  • het toelatingsexamen vindt online plaats. Zie onder voor meer informatie over het format van het examen.

Kandidaten uit Nederland

  • pre-selectie d.m.v. (een link naar) een opname in het aanmeldformulier
  • het toelatingsexamen vindt plaats op het CvA

Bekijk de eisen voor de opleiding 'Docent Muziek' hier

Toelatingsexamen bachelor

Het bachelor-toelatingsexamen bestaat uit twee delen (let op: bij de afdelingen klassiek en oude muziek zijn deze delen gespreid over twee opeenvolgende werkdagen):

1 Een praktisch deel voor alle kandidaten

Hierin wordt de aanleg en geschiktheid voor het hoofdvak getoetst. De kandidaat speelt een van te voren opgegeven programma van ± 20 minuten voor aan de commissie. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk in onderstaande tabel bij het hoofdvak van je keuze.

2 Een theoretisch deel voor de kandidaten vooropleiding en alle bachelorkandidaten

Het theorietoelatingsexamen van 2022 volgt zoveel mogelijk het format van het traditionele theorietoelatingsexamen.

Het traditionele theorietoelatingsexamen heeft drie onderdelen: een schriftelijke gehoortrainingstest, een schriftelijke algemenemuziekleertest en een mondelinge solfègetest. Dit jaar worden de gehoortrainingstest en de solfègetest samengevoegd in één uitgebreid mondeling van ongeveer 25 minuten. De algemenemuziekleertest wordt afzonderlijk afgenomen. Je doet deze test individueel, na het mondeling.

In dit overzicht kun je precies zien hoe het theorietoelatingsexamen dit jaar gewijzigd wordt ten opzichte van het traditionele theorietoelatingsexamen. Los van de wijzigingen wordt nog steeds zeer sterk aanbevolen om het oefenmateriaal op deze website te gebruiken ter voorbereiding op het examen.

Dit online onderdeel bestaat uit twee delen:

  1. In deel 1 wordt het muzikale gehoor getoetst. Je hoort korte ritmische, melodische en harmonische fragmenten die je moet identificeren.
  2. Het tweede deel is Algemene Muziekleer. Daarin wordt je getoetst op je kennis met betrekking tot de muzikale bouwstenen: toonladders, intervallen, drieklanken, vierklanken, toonsoorten, etc. 

Oefenmateriaal

Het format van het theorietoelatingsexamen van 2022 is hetzelfde als dat van 2021. Je kunt het theorietoelatingsexamen van 2021 hier downloaden om te gebruiken als oefenmateriaal.

Hiernaast is het sterk aanbevelenswaardig om het traditionele oefenmateriaal te gebruiken:

Ook kun je de voorbereidende masterclasses aanschaffen op CvA Online.

Criteria

Kandidaten worden tijdens hun toelatingsexamen beoordeeld op: niveau van het repertoire, technische beheersing, artistieke capaciteiten, het ontwikkelingsperspectief en muzikaal voorstellingsvermogen en gehoor.  Indien een van deze aspecten als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt de kandidaat afgewezen.

N.B. Om een indruk te krijgen van het theoretische examen, kun je de theorietest op deze site bekijken, klik hier.

Kandidaten blaasinstrument wordt aangeraden na te gaan of de studie geen medische problemen oplevert. Van kandidaten zang jazz wordt een kno-verklaring gevraagd waaruit de gezondheidstoestand van de stem en de geschiktheid voor een zangopleiding blijkt.

Uitslag

Direct na afloop van het praktisch gedeelte wordt de uitslag van dit deel van het toelatingsexamen bekendgemaakt. De uitslag kan 'toelaatbaar voor het hoofdvak' dan wel 'afgewezen voor het hoofdvak' zijn. De directie (niet de beoordelingscommissie) beslist over de definitieve plaatsingen. Definitieve plaatsing is, naast de uitslagen van het praktische en theoretische toelatingsexamen (en voor de buitenlandse kandidaten tevens de beheersing van de Engelse taal) afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen per vakgroep. De berichten of de kandidaten wel of niet worden geplaatst, worden zo spoedig mogelijk na de toelatingsexamens verstuurd. De geplaatste kandidaten krijgen in de zomervakantie informatie toegestuurd over de start en introductie van het studiejaar en de betaling van het collegegeld.

Toelatingsexamen master

Het toelatingsexamen voor de masteropleiding bestaat alleen uit een praktisch gedeelte. De toelatingseisen voor het examenprogramma staan per hoofdvak beschreven; klik in onderstaande tabel op het hoofdvak van je keuze.

Delen
 

Data toelatings-examens

 

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz