Naar inhoud
kantine.jpg
 

Data toelatings-examens

 

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz

Toelatingsexamens

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingen van het Conservatorium van Amsterdam. 

Bereid je goed voor op de toelatingsexamens, herkansingen zijn niet mogelijk.

Toelatingsexamen bachelor

Het bachelor-toelatingsexamen bestaat uit twee delen (let op: bij de afdelingen klassiek en oude muziek zijn deze delen gespreid over twee opeenvolgende werkdagen):

1 Een praktisch deel voor alle kandidaten

Hierin wordt de aanleg en geschiktheid voor het hoofdvak getoetst. De kandidaat speelt een van te voren opgegeven programma van ± 20-30 minuten voor aan de commissie. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk in onderstaande tabel bij het hoofdvak van je keuze.

2 Een theoretisch deel voor de kandidaten vooropleiding en alle bachelorkandidaten

In het theorietoelatingsexamen worden het gehoor, de solfègevaardigheden en de muziektheoretische kennis van de kandidaat getoetst. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling onderdeel.

Criteria

Kandidaten worden tijdens hun toelatingsexamen beoordeeld op: niveau van het repertoire, technische beheersing, artistieke capaciteiten, het ontwikkelingsperspectief en muzikaal voorstellingsvermogen en gehoor.  Indien een van deze aspecten als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt de kandidaat afgewezen.

N.B. Om een indruk te krijgen van het theoretische examen, kun je de theorietest op deze site bekijken, klik hier.

Kandidaten blaasinstrument wordt aangeraden na te gaan of de studie geen medische problemen oplevert. Van kandidaten zang jazz wordt een kno-verklaring gevraagd waaruit de gezondheidstoestand van de stem en de geschiktheid voor een zangopleiding blijkt.

Uitslag

Direct na afloop van het praktisch gedeelte wordt de uitslag van dit deel van het toelatingsexamen bekendgemaakt. De uitslag kan 'toelaatbaar voor het hoofdvak' dan wel 'afgewezen voor het hoofdvak' zijn. De directie (niet de beoordelingscommissie) beslist over de definitieve plaatsingen. Definitieve plaatsing is, naast de uitslagen van het praktische en theoretische toelatingsexamen (en voor de buitenlandse kandidaten tevens de beheersing van de Engelse taal) afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen per vakgroep. De berichten of de kandidaten wel of niet worden geplaatst, worden zo spoedig mogelijk na de toelatingsexamens verstuurd. De geplaatste kandidaten krijgen in de zomervakantie informatie toegestuurd over de start en introductie van het studiejaar en de betaling van het collegegeld.

Toelatingsexamen master

Het toelatingsexamen voor de masteropleiding bestaat alleen uit een praktisch gedeelte. De toelatingseisen voor het examenprogramma staan per hoofdvak beschreven; klik in onderstaande tabel op het hoofdvak van je keuze.

Delen
 

Data toelatings-examens

 

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz