Naar inhoud
ingangbuiten.jpg
 

Data toelatings-examens

 

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz

Toelatingsexamens

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingen van het Conservatorium van Amsterdam. 

Bereid je goed voor op de toelatingsexamens, herkansingen zijn niet mogelijk.

De toelating van de afdeling klassiek bestaat uit drie ronden:

  1. Video-opnamen
  2. Live auditie op locatie
  3. Theorietest op locatie (niet van toepassing op masterkandidaten)

Kandidaten wier opnameniveau in de eerste ronde aan de toelatingseisen voldoet, gaan door naar de tweede ronde. Alleen toelaatbare kandidaten uit de tweede ronde doen een theorietoelatingsexamen.

Video-opnamen (in te sturen voor 1 februari 2023)
Kandidaten wordt gevraagd weblinks naar video-opnamen, geüpload op YouTube of Vimeo, in te sturen. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk in onderstaande tabel bij het hoofdvak van je keuze. 

Zorg ervoor dat je video’s vanuit statisch perspectief zijn opgenomen, je handen en je gezicht laten zien en dat elk werk of opus in een afzonderlijke video is opgenomen. Het insturen van bewerkte video-opnamen is niet toegestaan. 

De weblinks naar de video-opnamen kun je in het aanmeldingsformulier invullen. De deadline voor het invullen van het aanmeldingsformulier en insturen van de weblinks is 1 februari 2023.

Live auditie (20 maart - 1 april 2023)
Tijdens de auditie wordt de aanleg en geschiktheid voor het hoofdvak getoetst. De kandidaat bereidt een programma van ± 20-30 minuten voor. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk in onderstaande tabel bij het hoofdvak van je keuze. 

Theorietest (20 maart - 31 maart 2023) (niet van toepassing op masterkandidaten)
Het theorietoelatingsexamen wordt live afgenomen. Meer informatie wordt zo spoedig mogelijk hier bekendgemaakt. 
Voor bijna alle kandidaten vindt de theorietest een dag na de live auditie plaats. Dat betekent dat  kandidaten tenminste twee dagen in Amsterdam aanwezig moeten zijn. Een precieze dag en tijd staat in de uitnodigingsbrief. 

We adviseren het oefenmateriaal dat online staat te gebruiken ter voorbereiding op het examen. 
Alleen toelaatbare kandidaten voor de vooropleiding en de bachelorstudie doen het thoerietoelatingsexamen. Masterkandidaten hoeven geen theorietoelatingsexamen te doen.

Tenslotte
Het aanmeldingsformulier vind je hier; de deadline om je aan te melden is 1 februari 2023. Nadat wij je aanmelding hebben verwerkt, ontvang je aanvullende informatie over het aanmeldingsproces.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via cva-studadmin@ahk.nl.

Jazz

Voor alle vakgroepen geldt:

Kandidaten uit non-EU-landen

  • pre-selectie d.m.v. (een link naar) een opname in het aanmeldformulier
  • het toelatingsexamen vindt online plaats. Zie onder voor meer informatie over het format van het examen.

Kandidaten uit Nederland en de EU

  • pre-selectie d.m.v. (een link naar) een opname in het aanmeldformulier
  • het toelatingsexamen vindt plaats op het CvA

Bekijk de eisen voor de opleiding 'Docent Muziek' hier

Toelatingsexamen bachelor

Het bachelor-toelatingsexamen bestaat uit twee delen (let op: bij de afdelingen klassiek en oude muziek zijn deze delen gespreid over twee opeenvolgende werkdagen):

1 Een praktisch deel voor alle kandidaten

Hierin wordt de aanleg en geschiktheid voor het hoofdvak getoetst. De kandidaat speelt een van te voren opgegeven programma van ± 20-30 minuten voor aan de commissie. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk in onderstaande tabel bij het hoofdvak van je keuze.

2 Een theoretisch deel voor de kandidaten vooropleiding en alle bachelorkandidaten

In het theorietoelatingsexamen worden het gehoor, de solfègevaardigheden en de muziektheoretische kennis van de kandidaat getoetst. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling onderdeel.

Het traditionele theorietoelatingsexamen heeft drie onderdelen: een schriftelijke gehoortrainingstest, een schriftelijke algemenemuziekleertest en een mondelinge solfègetest. Dit jaar worden de gehoortrainingstest en de solfègetest samengevoegd in één uitgebreid mondeling van ongeveer 25 minuten. De algemenemuziekleertest wordt afzonderlijk afgenomen. Je doet deze test individueel, na het mondeling.

In dit overzicht kun je precies zien hoe het theorietoelatingsexamen dit jaar gewijzigd wordt ten opzichte van het traditionele theorietoelatingsexamen. Los van de wijzigingen wordt nog steeds zeer sterk aanbevolen om het oefenmateriaal op deze website te gebruiken ter voorbereiding op het examen.

Oefenmateriaal
Het format van het theorietoelatingsexamen van 2022 is hetzelfde als dat van 2021. Je kunt het theorietoelatingsexamen van 2021 hier downloaden om te gebruiken als oefenmateriaal.

De theorietoelating wordt geheel online afgenomen en bestaat uit twee delen:

  1. In deel 1 wordt het muzikale gehoor getoetst. Je hoort korte ritmische, melodische en harmonische fragmenten die je moet identificeren.
  2. Het tweede deel is Algemene Muziekleer. Daarin word je getoetst op je kennis met betrekking tot de muzikale bouwstenen: toonladders, intervallen, drieklanken, vierklanken, toonsoorten, etc. 

De toelatingseisen voor de popafdeling vind je hier

Criteria

Het is sterk aanbevelenswaardig om het traditionele oefenmateriaal te gebruiken:

Ook kun je de voorbereidende masterclasses aanschaffen op CvA Online.

Kandidaten worden tijdens hun toelatingsexamen beoordeeld op: niveau van het repertoire, technische beheersing, artistieke capaciteiten, het ontwikkelingsperspectief en muzikaal voorstellingsvermogen en gehoor.  Indien een van deze aspecten als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt de kandidaat afgewezen.

N.B. Om een indruk te krijgen van het theoretische examen, kun je de theorietest op deze site bekijken, klik hier.

Kandidaten blaasinstrument wordt aangeraden na te gaan of de studie geen medische problemen oplevert. Van kandidaten zang jazz wordt een kno-verklaring gevraagd waaruit de gezondheidstoestand van de stem en de geschiktheid voor een zangopleiding blijkt.

Uitslag

Direct na afloop van het praktisch gedeelte wordt de uitslag van dit deel van het toelatingsexamen bekendgemaakt. De uitslag kan 'toelaatbaar voor het hoofdvak' dan wel 'afgewezen voor het hoofdvak' zijn. De directie (niet de beoordelingscommissie) beslist over de definitieve plaatsingen. Definitieve plaatsing is, naast de uitslagen van het praktische en theoretische toelatingsexamen (en voor de buitenlandse kandidaten tevens de beheersing van de Engelse taal) afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen per vakgroep. De berichten of de kandidaten wel of niet worden geplaatst, worden zo spoedig mogelijk na de toelatingsexamens verstuurd. De geplaatste kandidaten krijgen in de zomervakantie informatie toegestuurd over de start en introductie van het studiejaar en de betaling van het collegegeld.

Toelatingsexamen master

Het toelatingsexamen voor de masteropleiding bestaat alleen uit een praktisch gedeelte. De toelatingseisen voor het examenprogramma staan per hoofdvak beschreven; klik in onderstaande tabel op het hoofdvak van je keuze.

Delen
 

Data toelatings-examens

 

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz