ingangbuiten.jpg
 

Data toelatings-examens

Klik hier voor de data van de toelatingsexamens

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz

Toelatingsexamens

Bereid je goed voor op de toelatingsexamens, herkansingen zijn niet mogelijk.

Let op: gewijzigde toelatingsprocedure i.v.m. Covid-19
Vanwege Covid-19 vinden de toelatingen van het Conservatorium van Amsterdam op een andere manier plaats dan gebruikelijk. De aangepaste procedure zorgt ervoor dat iedereen die toelating wil doen bij het CvA, dit kan doen. Klik hier op de afdeling van je keuze voor meer informatie. De deadlines voor insturen van je aanmelding plus opnamen vind je hier

De toelatingen van de afdelingen Klassiek en Oude Muziek worden geheel online gehouden. Ze bestaan uit drie ronden:
1. video-opnamen
2. theorietest
3. gesprek

Kandidaten van wie het opnameniveau in de eerste ronde aan de toelatingseisen voldoet, gaan door naar de volgende twee ronden.

Video-opnamen
Kandidaten wordt gevraagd weblinks naar video-opnamen, geüpload op YouTube en Vimeo, in te sturen. Op de webpagina van je instrument vind je het toelatingsrepertoire, zie de links in de tabel hieronder.  
Zorg ervoor dat je video’s vanuit statisch perspectief zijn opgenomen, je handen en je gezicht laten zien en dat elk werk of opus in een afzonderlijke video wordt opgenomen. Let op: knippen in delen van een sonate of cyclus is niet toegestaan!
De weblinks naar de video-opnamen kun je invullen in het aanmeldingsformulier. Resultaat van deze ronde wordt tussen midden en eind maart bekend gemaakt.
De deadline voor insturen van het aanmeldingsformulier en je video-opnamen is 1 februari 2021.

NB. Je kunt je opnamen maken en insturen zonder begeleiding, als dit vanwege omstandigheden niet mogelijk is om deze op te nemen.

Theorietest (15-28 maart 2021) - Niet van toepassing op masterkandidaten
Het theoretische deel van het toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen. Zie onder voor meer informatie over het format van het examen.

Gesprek (18 maart-2 april 2021)
Je wordt uitgenodigd voor videobelgesprek met een van de docenten van de vakgroep en de studieleider van de afdeling. Dit gesprek geeft jou en de docenten de kans elkaar te ontmoeten en relevante zaken te bespreken.

Het aanmeldingsformulier vind je hier; de deadline om je aan te melden is 1 februari 2021. Zodra wij je aanmelding hebben verwerkt, ontvang je aanvullende informatie over het aanmeldingsproces.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via cva-studadmin@ahk.nl.

Voor alle vakgroepen geldt:

Kandidaten uit het buitenland, zowel EU als non-EU
* pre-selectie d.m.v. (een link naar) een opname in het aanmeldformulier
* het toelatingsexamen vindt online plaats. Zie onder voor meer informatie over het format van het examen.

Kandidaten uit Nederland
* pre-selectie d.m.v. (een link naar) een opname in het aanmeldformulier
* het toelatingsexamen vindt plaats op het CvA

Toelatingsexamen bachelor

Het bachelor-toelatingsexamen bestaat uit twee delen (let op: bij de afdelingen klassiek en oude muziek zijn deze delen gespreid over twee opeenvolgende werkdagen):

1 Een praktisch deel voor alle kandidaten

Hierin wordt de aanleg en geschiktheid voor het hoofdvak getoetst. De kandidaat speelt een van te voren opgegeven programma van ± 20 minuten voor aan de commissie. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk in onderstaande tabel bij het hoofdvak van je keuze.

2 Een theoretisch deel voor de kandidaten vooropleiding en alle bachelorkandidaten

Het theorietoelatingsexamen van 2021 volgt zoveel mogelijk het format van het traditionele theorietoelatingsexamen. Het traditionele theorietoelatingsexamen heeft drie onderdelen: een schriftelijke gehoortrainingstest, een schriftelijke algemenemuziekleertest en een mondelinge solfègetest. Dit jaar worden de gehoortrainingstest en de solfègetest samengevoegd tot één uitgebreid mondeling van ongeveer 25 minuten. De algemenemuziekleertest wordt afzonderlijk afgenomen. Je doet deze test individueel, na het mondeling.

In de overzichten hieronder kun je precies zien hoe het theorietoelatingsexamen dit jaar gewijzigd wordt ten opzichte van het traditionele theorietoelatingsexamen. Los van de wijzigingen wordt nog steeds zeer sterk aanbevolen om het oefenmateriaal hieronder te gebruiken ter voorbereiding op het examen.

Gehoortrainingstest (traditioneel: schriftelijk; 2021: mondeling)
naam opgavetraditionele inhoud van de opgavewijzigingen 2021
slottoon bepalen de slottoon bepalen van een melodie die wordt voorgespeeld, in termen van 1 t/m 7 geen wijzigingen
melodisch dictee noteer een melodie die op de piano wordt voorgespeeld luister naar een melodie en zing die terug voor de commissie, benoem de noten en/of zing op notennamen (elk systeem is acceptabel)
ritmisch dictee noteer een ritme dat wordt gesproken luister naar een ritme en spreek het terug naar de commissie, beantwoord een aantal vragen over het ritme
tweestemmig dictee schrijf twee stemmen op die tegelijkertijd op de piano worden voorgespeeld zing beide stemmen terug voor de commissie, benoem de noten en/of zing op notennamen (elk systeem is acceptabel)
foutherkenning lokaliseer de incorrecte noot in een genoteerde melodie die op de piano wordt voorgespeeld en corrigeer de fout geen wijzigingen
drieklankherkenning benoem het laatste akkoord van een akkoordprogressie die op de piano wordt voorgespeeld (soort akkoord en ligging) geen wijzigingen
Solfègetest (traditioneel: mondeling; 2021: mondeling)
naam opgavetraditionele inhoud van de opgavewijzigingen 2021
van blad zingen een melodie zingen zonder pianobegeleiding geen wijzigingen
ritme uitvoeren een ritme uitvoeren geen wijzigingen, wel vragen we je het ritme te spreken
lied een melodie zingen met pianobegeleiding dit onderdeel vervalt
Algemenemuziekleertest (traditioneel: schriftelijk; 2021: schriftelijk)

De algemenemuziekleertest wordt los van de mondelinge gehoortrainings-/solfègetest afgenomen. Je doet het individueel, online. Je ontvangt een link naar de test nadat je het mondelinge theorietoelatingsexamen hebt afgelegd. De soort vragen is hetzelfde als bij de traditionele algemenemuziekleertest, al kan het format van de tekst enigszins afwijken.

Examenvoorbeelden

Hier vind je voorbeelden van het theorie-toelatingsexamen. Je kunt de voorbeeldtesten gebruiken om te oefenen.

Voorbeeld voor het klassieke theoretische toelatingsexamen:

Voorbeeld voor het theoretische toelatingsexamen jazz:

Criteria

Kandidaten worden tijdens hun toelatingsexamen beoordeeld op: niveau van het repertoire, technische beheersing, artistieke capaciteiten, het ontwikkelingsperspectief en muzikaal voorstellingsvermogen en gehoor.  Indien een van deze aspecten als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt de kandidaat afgewezen.

N.B. Om een indruk te krijgen van het theoretische examen, kun je de theorietest op deze site bekijken, klik hier.

Kandidaten blaasinstrument wordt aangeraden na te gaan of de studie geen medische problemen oplevert. Van kandidaten zang jazz wordt een kno-verklaring gevraagd waaruit de gezondheidstoestand van de stem en de geschiktheid voor een zangopleiding blijkt.

Uitslag

Direct na afloop van het praktisch gedeelte wordt de uitslag van dit deel van het toelatingsexamen bekendgemaakt. De uitslag kan 'toelaatbaar voor het hoofdvak' dan wel 'afgewezen voor het hoofdvak' zijn. De directie (niet de beoordelingscommissie) beslist over de definitieve plaatsingen. Definitieve plaatsing is, naast de uitslagen van het praktische en theoretische toelatingsexamen (en voor de buitenlandse kandidaten tevens de beheersing van de Engelse taal) afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen per vakgroep. De berichten of de kandidaten wel of niet worden geplaatst, worden zo spoedig mogelijk na de toelatingsexamens verstuurd. De geplaatste kandidaten krijgen in de zomervakantie informatie toegestuurd over de start en introductie van het studiejaar en de betaling van het collegegeld.

Toelatingsexamen master

Het toelatingsexamen voor de masteropleiding bestaat alleen uit een praktisch gedeelte. De toelatingseisen voor het examenprogramma staan per hoofdvak beschreven; klik in onderstaande tabel op het hoofdvak van je keuze.

Delen
 

Data toelatings-examens

Klik hier voor de data van de toelatingsexamens

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz