Naar inhoud
kantine.jpg
 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz

Toelating

Op deze pagina vind je algemene informatie over de toelatingsprocedure en het toelatingsexamen. De specifieke toelatingseisen per hoofdvak staan beschreven per afdeling bij het hoofdvak van je keuze. Zie voor meer informatie onder Toelatingsexamen.

Toelating bachelor

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam moet je in het bezit zijn van een diploma vwo, havo, mbo (minimaal 3-jarige cursusduur) of vhbo (idem), of een getuigschrift van gelijkwaardig of hoger niveau.

Kom je door het ontbreken van de vereiste vooropleiding niet voor toelating in aanmerking, dan kan de directie in bepaalde gevallen van deze voorwaarde afwijken, indien op grond van aanvullend toelatingsonderzoek blijkt dat je in staat kan worden geacht de opleiding met succes te volgen. Dit onderzoek kan bij de toelating worden uitgevoerd door de toelatingscommissie en/of een daartoe door het conservatorium aangewezen instelling. De kosten voor een onderzoek door een externe instelling zijn voor rekening van de kandidaat. Tevens moet het toelatingsexamen met goed gevolg worden afgelegd.

Toelatingsexamen
Het bachelor-toelatingsexamen bestaat uit twee delen: een praktisch deel (voorspelen) en een theoretisch deel. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld; je kunt ze vinden bij het hoofdvak van je keuze. 

Toelating master

Het toelatingsexamen voor de masteropleiding bestaat alleen uit een praktisch gedeelte. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld; je kunt ze vinden bij het hoofdvak van je keuze. 

Meer over de toelatingsexamens bachelor en master

Gerelateerde informatie

 

Toelatingsexamen

 

 

Data toelatingsexamen

 

 

Voorbereiding toelatingsexamen

 

Delen
 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz