Data toelatingsexamens

Nader te bepalen

Nader te bepalen

Bachelor Docent Muziek
Toelating theorie: 6, 7 of 8 april 2020
Toelating praktijk: 14, 15 of 16 april 2020
Deadline insturen aanmeldingsformulier, motivatiebrief en videolinks: donderdag 2 april 2020

Verkorte Opleiding
Toelating praktijk: 2 juni 2020
Deadline insturen aanmeldingsformulier, motivatiebrief en videolinks: donderdag 28 mei 2020

29 mei 2020

25 en 26 november 2019

Meer informatie

Nader te bepalen

Delen