Data toelatingsexamens oude muziek 2019

  Praktijk  
    opmerking
Traverso 16 april voorselectie
Barokhobo 11 april voorselectie
Barokfagot 11 april voorselectie
Natuurhoorn 11 april voorselectie
Natuurtrompet 11 april voorselectie
Basso continuo 10 en 18 april voorselectie
Clavichord 10 en 18 april voorselectie
Fortepiano 10 april voorselectie
Klavecimbel 10 en 18 april voorselectie
Luit 18 april voorselectie
Barokviool/-altviool 8 en 15 april voorselectie
Barokcello 15 april voorselectie
Viola da gamba 9 april voorselectie
Violone 15 april voorselectie
Zang 16 en 17 april voorselectie

Theorie-examen

Let op: voor bachelor- en vooropleidingskandidaten geldt dat er ook een theorie-toelatingsexamen afgelegd moet worden. Het eerste, schriftelijke, deel hiervan vindt één dag voor of op de ochtend van het instrumentale toelatingsexamen plaats. Het tweede, mondelinge, deel vindt in de meeste gevallen direct na het instrumentale gedeelte plaats. De precieze indeling van de (schriftelijke) theorietest en praktische auditie wordt in een uitnodigingsbrief aangekondigd. Voor vragen neem contact op met het studiesecretariaat.

Delen