Inschrijving

Als je het toelatingsexamen met goed gevolg hebt afgelegd, dan kun je je via Studielink inschrijven als student aan de de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Bij je bewijs van toelating ontvang je informatie over hoe je je in Studielink kunt inschrijven. Ook studiefinanciering vraag je aan via Studielink.

Kijk voor meer informatie op de website van Studielink. Met vragen over je inschrijving in Studielink kun je terecht bij de Centrale Studentenadministratie van de AHK.

Je bent pas ingeschreven aan de AHK als je je collegegeld hebt betaald. Rond de start van het collegejaar ontvang je je collegekaart.

De betaling en inschrijving van leerlingen Jong Talent en contractstudenten geschiedt via de Centrale Studentenadministratie van de AHK.

Annulering

Annulering van de studie kan alleen vóór aanvang van het collegejaar en dient schriftelijk te worden gemeld aan het studiesecretariaat van het CvA. Bij annulering na de start van het collegejaar is het volledige collegegeld verschuldigd, behalve voor studenten die zich voor het eerst in de propedeuse inschrijven; voor hen geldt een afwijkende regeling.

Delen