ingangbuiten.jpg
 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz

Toelating

Op deze pagina vind je algemene informatie over de toelatingsprocedure en het toelatingsexamen. De specifieke toelatingseisen per hoofdvak staan beschreven per afdeling bij het hoofdvak van je keuze.

Toelating bachelor

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam moet je in het bezit zijn van een diploma vwo, havo, mbo (minimaal 3-jarige cursusduur) of vhbo (idem), of een getuigschrift van gelijkwaardig of hoger niveau.

Kom je door het ontbreken van de vereiste vooropleiding niet voor toelating in aanmerking, dan kan de directie in bepaalde gevallen van deze voorwaarde afwijken, indien op grond van aanvullend toelatingsonderzoek blijkt dat je in staat kan worden geacht de opleiding met succes te volgen. Dit onderzoek kan bij de toelating worden uitgevoerd door de toelatingscommissie en/of een daartoe door het conservatorium aangewezen instelling. De kosten voor een onderzoek door een externe instelling zijn voor rekening van de kandidaat. Tevens moet het toelatingsexamen met goed gevolg worden afgelegd.

Toelatingsexamen
Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen: een praktisch deel (voorspelen) en een theoretisch deel. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk daarvoor bij het hoofdvak van je keuze op:

» Klassiek
» Oude muziek
» Jazz
» Pop
» Opleiding Docent muziek

Alle overige informatie over het toelatingsexamen vind je hier.

CvA Online biedt workshops ter voorbereiding op het theoretische gedeelte van het toelatingsexamen klassiek en het toelatingsexamen jazz.

Toelating master

Het toelatingsexamen voor de masteropleiding bestaat alleen uit een praktisch gedeelte. De toelatingseisen voor het examenprogramma staan per hoofdvak beschreven op:

» Klassiek
» Oude muziek
» Jazz
» Pop

Beschikbaarheid

De bachelor- en masteropleidingen van het Conservatorium van Amsterdam zijn fulltime studies en vereisen een overeenkomstige beschikbaarheid.

Verplichte Engelse taaltest

De lessen aan het Conservatorium van Amsterdam worden in het Nederlands of Engels gegeven. Daarom moet elke student aan het CvA zowel passief als actief de Nederlandse of de Engelse taal beheersen. Studenten die geen Engels (of Nederlands) spreken, kunnen niet worden toegelaten tot het Conservatorium van Amsterdam.

Kandidaten uit niet-Engelstalige landen buiten de EU dienen een IELTS- of TOEFL-certificaat met een voldoende score te overleggen. De minimumscores worden hieronder genoemd. Het TOEFL- of IELTS-diploma dient samen met de aanmeldingspapieren voor het toelatingsexamen te worden ingestuurd. Bij het ontbreken van het certificaat of bij een onvoldoende score kan de kandidaat niet worden ingeschreven als student.

Kandidaten uit niet-Engelstalige EU-landen kunnen worden uitgezonderd van de IELTS- en TOEFL-eis mits Engels als examenvak in het voortgezet onderwijs met een voldoende werd afgesloten. Bewijs hiervan dient bij de aanmeldingspapieren te worden gevoegd. De overige kandidaten uit niet-Engelstalige EU-landen dienen een IELTS- of TOEFL-certificaat te overleggen.

Minimumscores

Minimumscores IELTS:
Bij toelating tot vooropleiding: 5,0
Bacheloropleiding: 6,0
Masteropleiding: 6,0

Minimum totaalscore TOEFL*:
TOEFL Internet-based test (iBT): 64
TOEFL Computer-based test (CBT): 180
TOEFL Paper-based test (PBT): 507

ETS-code: 7710

Informatie over de TOEFL- en IELTS-test: www.toefl.org of www.ielts.org.
Voor meer informatie over de testscores zie ons taalbeleid.

Studiekeuzecheck

Als je een bachelor in het hoger onderwijs gaat volgen, heb je recht op een studiekeuzecheck om te bekijken of de opleiding van je keuze ook echt bij je past. Hiervoor dien je je vóór 1 mei in te schrijven bij de opleiding.
Voor de opleidingen van het Conservatorium van Amsterdam geldt deze regeling niet omdat tijdens de selectieprocedure al wordt getoetst of je geschikt bent voor de opleiding. Je schrijft je daarom pas in nadat je door de opleiding bent toegelaten. Dit kan ook na 1 mei zijn.

Klik hier voor het overzicht van deadlines voor aanmelding per studierichting.

Studiefinanciering

Kijk op www.duo.nl voor alle informatie.

Delen
 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz