Collegegeld

Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2019-2020 is door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.083.

Studenten die al een opleiding hebben afgerond en studenten van buiten de EER betalen het instellingstarief van € 5.095,-.

overige tarieven
● vooropleiding bachelor: € 1.350
● Sweelinck Academie en Junior Jazz College € 1.350
● Sweelinck Academie Percussion Friends € 1.500,-
● voorbereidende cursus master: € 3.000
● post-HBO-opleiding Muziekeducatie (M4ME): € 3.250,-
● examengeld voor studenten die zich inschrijven als extraneus: € 900,-

Meer informatie is hier te vinden.

Delen