Collegegeld

Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2018-2019 is door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.060.

Studenten die al een opleiding hebben afgerond en studenten van buiten de EER betalen het instellingstarief van € 4.930,-.

overige tarieven
* vooropleiding bachelor: € 1.350
* Sweelinck Academie en Junior Jazz College € 1.300
* Sweelinck Academie Percussion Friends € 1.500,-
* voorbereidende cursus master: € 3.000
* post-HBO-opleiding Muziekeducatie (M4ME): € 3.250,-
* Amsterdam Electronic Music Academy: € 10.995,- 
* examengeld voor studenten die zich inschrijven als extraneus: € 900,-

Meer informatie is te vinden op de website Studentenzaken van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daar vind je ook een wizard collegegeld, waarmee je de situatie kunt berekenen die op jou van toepassing is.

Delen