Annulering

Annulering van de studie kan alleen vóór aanvang van het collegejaar en dient schriftelijk te worden gemeld aan het studiesecretariaat van het CvA.
Tussentijds uitschrijven kan per iedere eerste van de maand. Het te veel betaalde collegegeld wordt dan terugbetaald. Over de maanden juni, juli en augustus wordt geen collegegeld gerestitueerd

Delen