Die Fledermaus

woensdag 07 juli 2021, 20:00 - 22:00 uur
Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50
1012 CX Amsterdam

Dutch National Opera AcademyResidentie Orkest o.l.v. Karel Deseure
regie: Dirk Schmeding; decor en kostuums: Pascal Seibicke

De gefrustreerde personages in de operette Die Fledermaus kunnen hun saaie leven slechts verdragen in verbijstering en dronkenschap. Rolverwisseling en wanhopige losbandigheid op een ongeremd feest leiden echter niet tot de verlangde vrijheid, maar slechts tot een vreselijk ontwaken de volgende ochtend. Ze blijven dienstmeisje of onsuccesvolle advocaat, dromen tevergeefs over een bestaan als playboy of over een grote carrière, gevangen in een futloos huwelijk en geconfronteerd met zichzelf.

De beroemde Weense operette is geschreven vlak na de eerste grote beurskrach (1874) van de Oostenrijks-Hongaarse eenwording, toen de hele samenleving nog hysterisch speculeerde op de beurs en velen hun gehele fortuin verloren. Wie zijn wij als de waanzin voorbij is en we de volgende ochtend in de spiegel kijken? Of het nu Rosalinde of Gabriel, Ida of Adele is, ze willen allemaal tegen elke prijs in een andere identiteit wegglijden en falen in hun poging te ontsnappen aan het leven van alledag.

Die Fledermaus is een grimmige komedie over ijdelheid en driften, vluchtreflexen en het onstuitbaar verlangen naar iets anders, ook al weet niemand precies wat dat iets anders zou kunnen zijn. Geen aspirine helpt tegen de kater de volgende ochtend, meer champagne is nodig, de roes moet weer worden opgevoerd om de vlucht voor onszelf te kunnen voortzetten.

Wat het onverminderd populaire werk ons kan vertellen over de huidige tijd wordt verkend in een nieuwe productie onder leiding van Karel Deseure (dirigent), Dirk Schmeding (regisseur) en Pascal Seibicke (decor & kostuums) en met de zangers van Dutch National Opera Academy.

The frustrated characters in the operetta Die Fledermaus can only endure their boring lives in stupor and intoxication. Role reversal and desperate libertinage at an uninhibited party do not lead to the longed-for freedom, however, but only to a terrible awakening the next morning. They remain chambermaids or unsuccessful lawyers, continue to dream of being playboys or having a great career and yet remain trapped in their dull married life and are thrown back on themselves.

The most famous Viennese operetta was written after the first great stock market crash (1874) of the Austrian Gründerzeit, when the whole of society speculated on the stock market as if in a frenzy and many lost their entire fortunes. Who are we when the frenzy is over and we look in the mirror the next morning? Whether Rosalinde or Gabriel, Ida or Adele, they all want to slip into another identity at any price and fail with their attempted escape from everyday life.

Die Fledermaus is a bitterly wicked comedy about vanity and desire, escape reflexes and an outsized longing for something else, even if no one knows exactly what that something else might be. No aspirin helps against the hangover the next morning, more champagne is needed, the intoxication must be increased again so that the flight from ourselves can continue. What Die Fledermaus can tell us about the present is explored by conductor Karel Deseure, director Dirk Schmeding and set designer Pascal Seibicke together with the students of the Dutch National Opera Academy.

Toegang € 32,50. Kaarten bestellen

 

Delen